Välkommen till Leifs Maskin & Entreprenad Jemsunda

Vi kan vägunderhåll!!

Se vår maskinpark »

Om företaget

Leifs Maskin & Entreprenad Jemsunda är ett entreprenadföretag med fokus på underhåll av väg och järnvägar. Företaget startades 1996 och drivs av Leif Andersson som har över 20 års erfarenhet av entreprenadbranschen och är medlem i ME, Maskinentreprenörerna.

Vi har vårt säte i Jemsunda i Blekinge

Leifs Maskin & Entreprenad

Järnvägsunderhåll

Vi hjälper er och ser till att järnvägsspår i södra och mellersta Sverige underhålls. Vi har maskin för körning på räls vilket gör att vi kan utföra järnvägsunderhåll såsom buskröjning vid spår- och järnvägsanläggningar.

Vägunderhåll

Vi arbetar med att underhåll av vägar och arbetar i huvudsak med buskröjning ut med vägar och åkerkanter. Under vinterhalvåret kör vi främst snöröjning och halkbekämpning.

Leifs Maskin & Entreprenad

Nöjda kunder

Vi har många nöjda kunder, några av dem är:

  • Vägverket
  • Vägföreningar
  • Infranord
  • PEAB

Kontaktperson

Leif Andersson
070-523 40 37

Leifs Maskin & Entreprenad